ثبت رسمی شرکت

 

گفتار نخست:ثبت رسمی شرکت

کلمه ثبت ازنظرحقوقیمعمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر شده ،سندی که مطابق قوانین و ثبت رسیده،رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود ،مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثت آن میباشد . ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق(مانند حق اختراع)و یا هر چیز دیگر (مانندعلامات)در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراعات و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره است.
ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است (مقصود شرکت های بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشد و ثبت آن اجباری میباشد مواد ۱۹۵ الی ۲۰۰ و مواد ۵۸۷و۵۹۴و۵۹۵ قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق میگردد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد،سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها مشهور می باشد.مطابق ماده ۱۲۸۸ همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفاتثبت آن به درستیصورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیر؟پاسخ های متفاوتی در این خصوص بیان شده است.هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت ها به صورت شکلی و غیر احرازی توسط مامور ثبت کننده میباشد،معذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر و هر ذی نفع میتواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین در خواست نماید.
بر طبق ماده۱۲۹۲ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نمود یا اثبات نماید که اثناد مزبوربه جهتی از جات قانونی اعتبار ساقط گردیده است.مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع،متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.
در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو)ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری،با هدف افزایش بهره وری و کار آمدی،سرعت،دقت،کیفیت،سلامت و صحت امور تامین رضایت و کرامت مردم،در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری)با رویکرد حذف مراجعات حضوری ،کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی،مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت میگردد. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهارنامه ها و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستور العمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به سایت اداره ثبت مراجعه کنید .همچنین مشخصات موسسین ،شرکا،سهامداران،مدیران و بازرسین شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنینبدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی و صحت سنجی میگردد.متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات میتواند درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آن که به واحد ثبتی مراجعه نماید و سپس نسبت به ارسال مدارک به ادرس تعیین شده اقدام نمید.
در ثبت الکترونیکی،اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها و نام اطلاعات شخص حقوقی ،موضوع فعالیت،اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه ،نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنها ،در صورت وجود شعبه،مشخصات و سمت در شعبه،اوراق شرکت از جمله اظهارنامه /تقاضانامه ،اساسنامه،شرکتنامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمائم پیوستی نیز ارسال میگردد و پس از آن،کلیه فرآیندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل رصد میباشد.

بیشتر بخوانید!
ثبت شرکت کامپیوتری و شرایط و مدارک مورد نیاز آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *