تفاوت اسم تجاری با علامت تجاری یک موضوع بسیار مهمی میباشد که مشتریان عزیز باید در انتخاب آن بسیار توجه کنند همراه ما باشید !

تمایل اشخاص یا الزامی قانونی برای انتخاب یک نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند علامت تجاری برای تمایز کالاها و خدمات، روز به روز بیشتر می شود.
امروزه علائم و نام های تجاری، عنصر مرکزی بازاریابی و استراتژی عرضه کالاها یا خدمات هستند. در اصل، عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علائم و اسامی تجاری است. اما افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت های مکارانه تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری از فناوری های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است.
در حال حاضر، شایع ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه سازی علائم یا اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت هستند و آثار و احکام جداگانه ای دارند. لیکن در عرف تجاری خصوصاً در ادبیات بازاریابی و گاه حتی در نوشته های حقوقی، این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند و یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم به کار می روند.
از طرفی دیگر می توان گفت تفاوت اسم تجاری و ثبت تجاری در این است که ثبت تجاری مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او در صورتی که اسم تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند.

بیشتر بخوانید : تنظیم صورتجلسه شرکت

هدف انتخاب علامت یا نام تجاری :

تفاوت اسم تجارتی با علامت تجارتی
تفاوت اسم تجاری با علامت تجاری

نام تجاری، اسم بنگاه تجاری یا فعالیت تجاری است، حال آنکه علامت تجاری محصولات و خدمات یک شرکت را از محصولات یا خدمات رقبا متمایز می کند. همچنین میان علامت تجاری و نام تجاری از نظر هدف نیز تفاوت اساسی وجود دارد.
هدف نام تجاری شناساندن بنگاه مؤسسه یا فعالیت تجاری است در حالی که هدف علامت تجاری معرفی کالاها و خدمات خاص می باشد.
البته علی رغم تفاوت فوق، ممکن است در برخی موارد، نام تجری یک موسه، علامت تجاری آن نیز باشد و این دو عنوان با یکدیگر جمع شوند. همچنین یک مؤسسه تجاری دارای یک نام تجاری است. در حالی که ممکن است همین موسسه، دارای علائم تجاری متعدد باشد و برای کالاهای مختلف خود از این علائم تجاری استفاده کند. به طور کلی، نام تجاری با نم بازرگانی عبارت است از اسم یا نشانه ای که بنگاه تجاری ر مشخص می کند. به عبارت دیگر شرکت ها علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقبا متمایز می سازد می توانند دارای نام تجاری نیز باشند. نام تجاری برای تمایز یک شرکت از دیگری به کار می رود.
بر طبق ماده ۵۷۷ قانون تجارت، صاحب تجارت خانه ای که شریک در تجارت خانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

قوانین و مقررات :

تفاوت اسم تجارتی با علامت تجارتی
تفاوت اسم تجاری با علامت تجاری چیست

بیشتر خوانید : ثبت لوگو و نشان تجاری

همانطور که بیان شد، بر طبق سوابق موجود در مراجع ثبت شرکت ها گرچه در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها شرایط نتخاب نام شرکت پیش بینی نشده است. لکن عبارات و کلماتی که ذهن مشتریان را مشوش می کند یا آنها ر به امور غیرواقعی متوجه می سازد نباید به عنوان اسم تجاری انتخاب شوند؛ مثلاً انتساب به مقامات رسمی و غیره. لبته اگر در انتخاب اسم تجاری سوء ثبتی به کار رفته باشد، طبق قوانین کیفری ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا (رقابت مکارانه) مورد تعقیب قرار گیرد.
ایجاد ساز و کارهای قانونی مبنی بر عدم تجویز استفاده از نام شرکت های قدیمی امری ضروری می باشد که جای آن در قانون تجارت خالی است. در حوزه ثبت علامت تجاری بر طبق رویه های بین المللی از جمله معاهدات تریپس و غیره استفاده از علامت و با اسم تجاری مشابه ممنوع گردیده است.
بر طبق ماده ۵۷۸ قانون تجارت، اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان نمی تواند اسم تجاری خود قرار دهد ولو این که اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. با توجه به ایجاد سامانه جامع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و نرم افزارهای پیشرفته در حوزه تعیین نام اشخاص حقوقی عملاً هرگونه انتخاب نام شرکت قابل جستجو از طریق سامانه می باشد لذا به طور مثال چنانچه نام شرکتی در یکی از شهرستان های دور ثبت و یا رزرو شده باشد، قابل استفاده در شهرستان دیگر نمی باشد.
همچنین بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت، حمایت از اسم تجاری موکول به این است که اسم مزبور قبلاً به ثبت رسیده باشد. این در حالی است که طبق بند آخر قسمت ۳ ماده ۷ مکرر قانون قرار داد اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی «نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه، با ثبت آن باشد در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت چه جزء علامت کارخانه یا تجاری باشد یا نباشد.»

بیشتر بخوانید!
ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

اعتبار اسم تجاری چگونه است ؟

بیشتر بخوانید: آثار انحلال شرکت

تفاوت اسم تجارتی با علامت تجارتی


اعتبار اسم تجاری ممکن است برای بعضی شهرها یا برای تمام نقاط ایران باشد، زیرا شهرت تجارت خانه ها بسته به اهمیت آنها فرق می کند؛ حتی قانون الحاق به قرارداد اتحادیه پاریس برای مالکیت صنعتی حمیت اسم تجاری را در سایر کشوره نیز پیش بینی نموده است.
اگر اسم تجاری با نام خانوادگی تاجر یکی باشد، فروش اسم تجاری، تاجر را از استفاده از نام خانوادگی خود محروم نمی کند به شرط آن که را برای تجارت استعمال نکند.
در موقع واگذاری اسم تجاری که نام خانوادگی باشد معمول بر این است که انتقال گیرنده نام خود را ذیل آن به عنوان جانشین اضافه می کند با این که در مقابل اسم تجاری کلمه قدیم اضافه می شود تا هم اسم تجاری سابق ذکر شده باشد هم توهمی برای مشتریان نسبت به شخص تاجر حاصل نشود.
بر طبق ماده ۵۸۲ قانون تجارت، وزارت عدلیه به موجب نظام نامه ترتیب اسم تجاری و اعلان آن و وصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجاری را معین خواهد کرد که تاکنون چنین امری از سوی قوه قضاییه تهیه نشده است و آیین نامه مربوطه هنوز به تصویب نرسیده است و به همین دلیل امروزه ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام گیرد و معمولاً متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری در مرکز مالکیت صنعتی به ثبت می رساند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *