تقویم سرمایه غیر نقد در شرکت سهامی

در شرکتهای سهامی ممکن است قسمتی و یا تمام سرمایه و آورده شرکا به صورت غیر نقد باشد.احراز این اعلامات مالی در مراجع ثبتی متفاوت میباشد . هر چند برطبق ماده ۲۰ قانون مذکور هرگاه تمام یا قسمتی ازسرمایه به صورت غیر نقد باشد ،باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه معکوس شده باشد.لکن به موجب ماده ۷۶ الی ۸۲ قانون مذکور چگونگی تقویم وارزیابی و تادیه سرمایه غیر نقد تشریح گردیده است.
هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقد داشته باشند،موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس،نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورد های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند .در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.دارندگان آورنده غیر نقد وکسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رای گیری است ،حق رای ندارند وآن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیر نقد را بیش از آن چه از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و درفاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقدی آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خودرا به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آز آن مزایا در شرکت باقی بمانند.
در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید پیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند .در آگهی دعوت این جلسه باید نیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالب کنندگان مزایا و عدم تهد و تادیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان ،قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور،مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهی نامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.
در شرکت های سهامی خاص ، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور درماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی پیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
با بیان موارد فوق تشریفات چگونگی احراز سرمایه غیر نقد در مراجه ثبت شرکتها در زمان ثبت شرکتهای سهامی به صورت کامل تشریح گردیده و درآن ازامی مبنی بر صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی،قبل از ثبت پیش بینی نشده است و عملا نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده است ،نمی توان اموال ودرایی را از لحاظ ثبتی در دفاتر به وی منتقل نمود و به نظر رویه موجود مبنی بر اخذ نظر کارشناس رسمی برای سرمایه غیر نقد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهار نامه به همراه تاییدیه هیات مدیره مبنی بر تحویل این دسته از سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص کفایت می نمایند.

بیشتر بخوانید!
انحلال شرکت و فرآیند و مدارک ثبت آن

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۱ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۱

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *