میتوان گفت ثبت شرکت در کرج موقعیت خوبی برای کسب و کار و تجارت به دنبال خواهد داشت.
در کل شرکت هایی را که می توان ثبت کرد در ۲ دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی قرار می گیرند.
شرکت های تجاری به شرکت های اطلاق می شود که تابع قوانین تجارت هستند و با هدف کسب سود و منفعت تشکیل می شوند. تمامی فعالیت های شرکت های تجاری در حیطه امور تجاری و بازرگانی است. شرکت های تجاری یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب می شوند.

۷ نوع شرکت تجاری وجود دارد که در زیر آن ها را نام برده ایم:

 1.  شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و سهامی عام)
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3.  شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5.  شرکت مختلط سهامی
 6.  شرکت نسبی
 7.  شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های مدنی به شرکت هایی اطلاق می شود که تابع قوانین مدنی هستند. شرکت های مدنی برخلاف شرکت های تجاری شخصیت حقوقی ندارند و جهت انجام کارهای تجاری تشکیل نشده اند، همچنین نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارند و در نتیجه نام نیز ندارد و نیازی به اقامتگاه برای تشکیل ندارد. شرکت های مدنی در دو دسته ی شرکت قهری و شرکت اختیاری قرار می گیرند.
شرکت قهری: درواقع منظور از شرکت قهری این است که چند نفر صاحب یک مال باشند که از طریق ارث یا ازدواج بدست آورده باشند.
شرکت اختیاری: منظور از شرکت اختیاری، قراردادیست که بین چند نفر بسته می شود و آن ها باهم شریک می شوند.

مزایای ثبت شرکت در کرج چیست؟

 •  شرکت ها و موسسات غیرتجاری زمانی رسمیت پیدا می کنند که ثبت شوند و در واقع حقوقی، قانونی و رسمی شدن کسب و کار آن ها با ثبت شرکت اتفاق خواهد افتاد.
 •  پس از ثبت شرکت، فعالیت های آن شرکت قانونمند خواهد شد و بعد از آن تحت حمایت قانون و دولت قرار خواهد گرفت.
 •  ثبت شرکت در کرج به فعالیت های آن شرکت اعتبار می بخشد.
 •  با ثبت شرکت در کرج امکان دریافت و اعطای نمایندگی و درنتیجه گسترش فعالیت های تجاری شرکت تان خواهید داشت.
 •  پس از ثبت شرکت شما میتوانید از تسهیلات و وام های بانکی بهره مند شوید.
 •  یکی دیگر از مزایای ثبت شرکت در کرج میتوان به امکان ارتباط و مبادلات تجاری با شرکت های معتبر در سایر کشورها اشاره کرد.
 •  همچنین با ثبت شرکت شما امکان شرکت در مزایده ها و مناقصه ها را خواهید داشت.

معایب ثبت شرکت در کرج چیست؟

 1.  لزوم خرید یا اجاره مکانی مناسب برای دفتر شرکت
 2.  لزوم تهیه پلمپ دفاتر شرکت و ثبت تمام امور مالی شرکت در آنها
 3. هزینه هایی همچون حقوق پرسنل، حق بیمه آن ها و مالیات و …

 

 

 1.  ابتدا لازم است موضوع فعالیت شرکت خود را مشخص کنید. موضوع فعالیت درواقع هدف شرکت را مشخص می نماید. لازم به ذکر است که موضوع می بایست تابع مقررات و موضوعات قابل ثبت باشد. فعالیت مدیران شرکت نیز باید در حوزه مربوط به موضوع باشد و نمی توانند به اموری غیر از موضوع شرکت بپردازند. البته برای بعضی از موضوعات قانون اجباری جهت دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح وجود دارد.
 2.  پس از مشخص کردن موضوع فعالیت لازم است بررسی کرد که شرکت را در کدام نوع شرکت باید ثبت نمود. همانطور که در بالا گفتیم شرکتها را در ۷ نوع مختلف: سهامی عام، سهامی خاص، سهامی مختلط، غیر سهامی مختلط، مسئولیت محدود، تضامنی یا نسبی قابل ثبت هستند.
 3. قدم بعدی تعیین و تامین سرمایه شرکت است. با توجه به نوع شرکت میزان سرمایه لازم جهت ثبت شرکت نیز متفاوت خواهد و نباید از حداقل سرمایه لازم برای ثبت آن نوع شرکت کمتر باشد.
 4.  گام بعدی مشخص کردن مدت فعالیت شرکت در کرج است؛ که می¬تواند به صورت محدود یا نامحدود باشد. درصورتیکه مدت فعالیت شرکت محدود باشد پس از پایان زمان تعیین شده، شرکت منحل خواهد شد البته این امکان وجود دارد که اعضای شرکت مجددا مدت فعالیت شرکت را پس از پایان تمدید نمایند.
 5.  حال لازم است که محل اقامت شرکت در کرج را مشخص کنید. این نشانی، به عنوان آدرس قانونی شرکت خواهد بود. پس از زمان ثبت تا دو ماه فرصت خواهید داشت که یک ملک اداری را برای آدرس شرکت معرفی کنید.
 6.  در نهایت لازم است مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت¬ را آماده و به اداره ثبت شرکتها و موسسات، ارائه نمایید.

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت در کرج نیاز دارید؟

با توجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید مدارک مورد نیاز نیز متغیر خواهد بود. در ادامه مدارک لازم را به تفکیک نوع شرکت بیان کرده ایم:

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 1.  فتوکپی مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
 2.  ارائه اظهارنامه شرکتهای سهامی عام (دو نسخه)
 3.  ارائه اساسنامه شرکت¬های سهامی عام (دو نسخه)
 4.  صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر ثبت شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره (دو نسخه)
 5.  روزنامه آگهی پذیره نویسی و آگهی دعوت از موسسین جهت شرکت در مجمع عمومی
 6.  ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت به صورت نقدی
 7. ارائه مجوز فعالیت ( درصورتیکه موضوع شرکت مشمول قانون اجباری دریافت مجوز باشد)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1.  فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسان شرکت
 2. ارائه اظهارنامه شرکت¬های سهامی خاص (دونسخه)
 3.  ارائه اساسنامه شرکت¬های سهامی خاص (دونسخه)
 4.  ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر ثبت شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره(دو نسخه)
 5.  گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت به صورت نقدی
 6.  ارائه مجوز فعالیت ( درصورتیکه موضوع شرکت مشمول قانون اجباری دریافت مجوز باشد)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1.  فتوکپی مدارک شناسایی شرکا
 2.  ارائه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود (دونسخه)
 3. ارائه اساسنامه شرکت¬های با مسئولیت محدود (دونسخه)
 4.  ارائه شرکتنامه، صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر ثبت شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره (دو نسخه)
 5.  ارائه مجوز فعالیت ( درصورتیکه موضوع شرکت مشمول قانون اجباری دریافت مجوز باشد)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی در کرج

 1.  فتوکپی مدارک شناسایی شرکا
 2.  ارائه تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی (دو نسخه)
 3.  ارائه اساسنامه شرکت¬های تضامنی و شرکتنامه (دو نسخه)
 4.  ارائه مجوز فعالیت ( درصورتیکه موضوع شرکت مشمول قانون اجباری دریافت مجوز باشد)
بیشتر بخوانید!
کاهش سرمایه قهری به موجب عدم پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت نسبی در کرج

 1. فتوکپی مدارک شناسایی شرکا، اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار. ( درصورتیکه تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد؛ هیئت نظار تشکیل میشود.)
 2.  ارائه تقاضانامه ثبت شرکت نسبی (دونسخه)
 3.  ارائه اساسنامه شرکت¬های نسبی (دونسخه)
 4.  ارائه شرکتنامه، صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر ثبت شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره (دو نسخه)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در کرج

 1.  ارائه یک جلد مصدق اساسنامه (اگر وجود داشته باشد)
 2.  ارائه یک جلد مصدق شرکتنامه
 3. فهرست مشخصات ضامن¬های حقیقی یا حقوقی که سمت مدیریت دارند

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

 1. ارائه یک جلد مصدق اساسنامه (اگر وجود داشته باشد)
 2. ارائه یک جلد مصدق شرکتنامه
 3. فهرست مشخصات مدیران شرکت
 4. تعهدنامه مدیر مبنی بر پرداخت کل سرمایه و پرداخت واقعی حداقل ثلث سرمایه
 5. گواهی مدیر مبنی بر پرداخت سرمایه نقدی ضامن¬ها و تحویل سرمایه غیر نقدی آنها
 6. سوابق مصدق بر تصمیماتی که مجمع عمومی در مورد بندهای ۴۱،۴۰ و ۴۴ دارند

هزینه های ثبت شرکت در کرج چقدر می باشد؟

باتوجه به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید هزینه های ثبت شرکت ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال برای ثبت هر نوع شرکت ممکن است هزینه های قانونی، هزینه تمبرهای ثبتی یا مالیاتی متفاوت باشد.
به علاوه برای تعیین هزینه ثبت شرکت موارد دیگری همچون اندازه شرکت تاثیر گذار است. به عنوان مثال اگر شرکتی که می خواهید ثبت کنید کوچک باشد هزینه روزنامه رسمی کمتر خواهد بود اما اگر شرکت بزرگ باشد، هزینه ی روزنامه رسمی بیشتر خواهد شد.
همچنین مواردی نظیر آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی، هزینه های وکیل نیز باتوجه به نوع شرکت، موضوعات شرکت، تعداد اعضا و … متفاوت خواهد بود.
درصورتی که می خواهید از هزینه های دقیق ثبت شرکت اطلاع یابید میتوانید مقاله هزینه های ثبت شرکت ما را مطالعه نمایید. در آن مقاله به طور دقیق هزینه های لازم جهت ثبت شرکت را بیان کرده ایم.

زمان لازم جهت ثبت شرکت در کرج چقدر است؟

زمانی که شما برای ثبت شرکت نیاز خواهید داشت را میتوان به سه مرحله تقسیم نمود:

 1.  اولین مرحله برای ثبت شرکت تایید نام شرکت است. با توجه به این که قصد دارید شرکت خود را در کدام شهر ثبت نمایید، تقریبا تایید نام شرکت توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری حدود یک الی چهار روز زمان خواهد برد اما اگر قصد ثبت شرکت در کرج را داشته باشید، این کار معمولا در کمتر از ۲ روز انجام خواهد شد.
 2. درواقع میتوان گفت تهیه مدارک لازم برای ثبت شرکت بیشترین زمان را برای ثبت شرکت نیاز خواهد داشت، زیرا دریافت گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیات مدیره و بازرسین شرکت، آماده کردن مدارک لازم جهت ثبت شرکت و همچنین امضای اوراق معمولا چندین هفته زمان می برد. البته این مرحله بیشتر به خود متقاضیان ثبت شرکت و شرکاء و سهامداران شرکت بستگی دارد. هرچه مدارک مورد نیاز را زودتر آماده نمایند این مدارک سریع تر به اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد.
 3.  پس از ارسال مدارک تکمیل شده از طریق پست به اداره ثبت شرکتها، حدودا ۵ تا ۷ روز کاری زمان میبرد تا کارشناسان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مدارک ارسالی را بررسی و آن ها را مهر و امضاء نمایند و شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت مورد تقاضا اختصاص دهند.
  موسسه حقوقی های ثبت با داشتن کارشناسان مجرب و با تجربه ی بالا در امور ثبتی به شما کمک خواهد کرد تا زمان لازم جهت انجام کارهای ثبت شرکت خود را به حداقل برسانید. فقط کافیست با ما تماس بگیرید یا به صورت حضوری به موسسه ما مراجعه نمایید و از تجارب کارشناسان ما برای تسریع سرعت امور ثبتی خود بهره گیرید.

۶ نکته که برای انتخاب نام شرکت باید درنظر داشته باشید.

همانطور که قبلا گفتیم اولین قدم برای شروع پروسه ثبت شرکت انتخاب نام مناسب برای شرکت مدنظر است. برای انتخاب نام شرکت باید نکاتی را درنظر داشته باشید تا بعدا به مشکل برنخورید و زمانتان تلف نشود چرا که اگر نام انتخابی شما کمترین تشابهی با نام شرکت و یا موسسه دیگری که قبلا ثبت شده، داشته باشد با اخطار رد نام مواجه خواهید شد و باید مجددا نام یا نام های جدید انتخاب و به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.
رعایت نکات زیر به شما کمک خواهد کرد که با این مشکل روبرو نشوید و نام انتخابی شما به راحتی تایید شود:

 1. نام انتخابی نباید با نام شرکت یا موسسه ای که قبلا ثبت شده باشد تشابه داشته باشد.
 2. نام های انتخابی ریشه فارسی داشته باشند و در فرهنگ نامه های معتبر فارسی مانند فرهنگ نامه دهخدا، عمید و معین سابقه داشته باشند.
 3.  در انتخاب نام شرکت خود از نام های لاتین، اسامی اشخاص مشهور خارجی، اسامی بی معنی یا با معنی نامناسب استفاده نکنید.
 4.  استفاده از کلمات عمومی مانند ایران، کشور، ملی، ملت، بسیج، نظام، فانتزی، میهن و … مجاز نیست.
 5.  استفاده از اعداد در نام شرکت بصورت ریاضی مجاز نیست و صرفا باید بصورت حروفی استفاده شود.
 6. درصورتی می توانید از نام اماکن یا مناطق گوناگون کشور در نام شرکت تان استفاده کنید که شرکت مورد تقاضا در همان منطقه باشد درغیر این صورت نام انتخابی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها پذیرفته نخواهد شد.

 

 

درصورت نیاز به راهنمایی برای انتخاب نام مناسب برای شرکت خود میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۲۱۷۲۴۰

آیا اتباع خارجی می توانند در کرج شرکت ثبت کنند؟

بله. اتباع خارجی نیز می توانند در کرج شرکت تاسیس و ثبت نمایند. البته لازم است ابتدا کد فراگیر دریافت نمایند. همچنین این امکان وجود دارد که اتباع خارجی همراه اتباع ایرانی اقدام به ثبت شرکت در کرج نمایند. حتی اگر تمام اعضای شرکت از اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی باشند، مشکلی وجود نخواهد داشت.

موسسه حقوقی های ثبت با بیش از ۱۵ سال تجربه در حوزه ثبت شرکت و با داشتن کادری با تجربه و متخصص آماده ارائه کلیه خدمات ثبتی به شما عزیزان می باشد.

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *