ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکتهای خارجی که می خواهند در ایران به فعالیت بپردازند اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارند این است که شرکت خود را به ثبت برسانند .ثبت شرکت خارجی در ایران به دو صورت است :

نخست اینکه شرکت خارجی به خصوص در مواردی که به منظور سرمایه گذاری در ایران حاضر شود به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می کند.چین شرکتی اگر چه شرکت فرعی شرکت مادر(سرمایه گذار) محسوب می گردد، اما از آنجا که در قلمروی قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد واجد شخصیت حقوقی می باشد و براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکتها،تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به اینکه به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت در می آید مقررات کشور ایران در خصوص کلیه مسائل آن از جمله تشکیل و ثبت ،حاکم می باشد که این مقررات در خصوص شرکتهای ذکر شده دارای جنبه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن غیر ممکن است.

حالت دوم ثبت شرکت خارجی در ایران به صورت شعبه یا نمایندگی می باشد .ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که هدف از شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت موضوعیت داشته باشد.

شرکتهایی که می توانند در ایران ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی داشته باشند .

طبق ماده ۱ آیین نامه ، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود ،شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی بپردازند:

۱)ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکتهای خارجی

۲)انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

۳)بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران

۴)همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث

۵)افزایش صادرات غیر نفتی ایران

۶)ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش و فناوری

۷)انجام فعالتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که بطور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ،صادر می گردد.از قبیل ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل ،بیمه و بازرسی کالا ،بانکی ،بازاریابی و غیره.

نحوه ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

برای ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی ،ابتدا نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مربوطه باید، با در دست داشتن اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام که بر روی فرم درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام ،مورد تأیید قرار می گیرد.در موقع تعیین نام ،باید دقت شود نام تأیید شده عین همان نام شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد واز اختصار نام یا ترجمه آن خودداری گردد.

مدارک مورد نیاز باید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و رسید دریافت نماید.در مرحله کارشناسی ،پس از رسیدگی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات و نواقصی دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تأسیس اقدام کند.

متقاضی ثبت با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبت که در پیش نویس آگهی قید شده اقدام کند.متقاضی نسبت به اخذ آگهی تأسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نماینده روزنامه رسمی مستقر در اداره ثبت شرکتها ،جهت پرداختن هزینه چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن اقدام می نماید.

انحلال نمایندگی شرکتهای خارجی

طبق ماده ۶ آیین نامه ، اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلف اند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، نسبت به انحلال ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی اقدام نماید .

بیشتر بخوانید!
ثبت شرکت طراحی گرافیک

توجه:شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصویه آن اقدام کنند.

مدارک لازم جهت ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

الف) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

۱)پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.

۲) تکمیل فرم تعیین نام.

۳) تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.

۴) مدارک شناسایی شخص متقاضی برای اشخاص حقیقی تصویر در شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسا شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط

۵)آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

۶) ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

۷) تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط

۸) گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

۹)آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

۱۰) ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

۱۱)اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)

۱۲) تصدیق ثبت شرکت خارجی

۱۳)اختيارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی

۱۴) کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

 

ب) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایست تا فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید

۱) پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .

۲) تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.

۳)تکمیل فرم تعیین نام.

۴) روزنامه و مدارک شناسایی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت

متقاضی نمایندگی.

۵) تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی.

۶) روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت.

۷) روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران.

۸) ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

۹) اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.

۱۰) گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

۱۱) آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.

۱۲) ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

۱۳) اظهارنامه ثبت (نمایندگی شرکت خارجی)

۱۴)کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید وزارت خارجه آن کشور ،باید به تأیید سفارت یا نمایندگی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری،اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها گردد.

 

 

 

 

 

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.