سفته طلب

سفته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.سفته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد:

۱-مبلغی که باشد تادیه شود با تمام حروف

۲-گیرنده وجه

۳-تاریخ پرداخت

۴-ماده ۳۰۹-تمام مقررات راحع به بروات تجارتی در مورد سفته طلب نیز عام الرعایه است.

بیشتر بخوانید!
چگونگی اخذ پروانه بهره برداری شرکت‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.