صلاحیت شناسی مراجع ثبت شرکت ها

در تمامی کشور ها فارغ از شکل گرایی شرکت ها،شناسایی،رصد و رسمیت
اشخاص حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد و از طرفی با عنایت به
لزوم صدورسند رسمی جهت تثبیت انواع شرکت های تجاری،احراز صلاحیت
ادارات و مامورین رسمی ثبت شرکت ها مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی امری حائز اهمیت می باشد .در متون اولیه قوانین مرتبط،در ابتدا امر دستگاه و متولی
اصلی،دایره ثبت شرکت ها پیش بینی شده بود که سپس اختیارات آن به اداره ثبت
اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مطابق قانون و آیین نامه ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه ثبت شرکت ها در سال ۱۳۴۰،صلاحیت ثبتی مذکور به
اداره ثبت شرکت ها و مالکیتصنعتی و در نهایت در سال های ۱۳۵۲و۱۳۸۶
به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محول گردد.که این اداره کل
زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه میباشد.در قوانین و مقررات دیگری نیز برخی تکالیف و تشریفات و صلاحیت هابرای ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است که میتوان به قانون
اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ۲۱/۸/۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگیشرکت های خارجی مصوب۱۱/۰۱/۱۳۷۸ و همچنینماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ظوابط نامه ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتیو معنوی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۴ اشاره نمود که مطابق مقررات مذکور،صلاحیت ثبت شرکت ها در مناطق را به ادارات تابعه و مستقر در مناطق آزاد تفویض نموده است.

بیشتر بخوانید!
مدارک تصمیم تغییر موضوع فعالیت با مجمع عمومی شرکاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *