مدارک تصمیم تغییر محل در سایر شرکت ها با مجمع عمومی فوق العاده

همان مدارک خواسته شده در قسمت(۱۱) مرقوم لازم هست.
—————————————————————————————
۱۵-مدارک تصمیم تغییر محل در سایر شرکت ها با مجمع عمومی شرکاء
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مذکور.
—————————————————————————————
۱۶-مدارک تصمیم تغییر محل در شرکت ها با مجمع مطابق اساسانامه
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مزبور.

بیشتر بخوانید!
اساسنامه شرکت سهامی خاص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.