مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری 

 

۱-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری  

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری  

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)  

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)   

۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی . 

۷- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه. 

۸-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه. 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید!
راهنمای اعطای مجوزتاسیس وفعالیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.