پلمپ دفاتر موسسات غیر بازرگانی

بند۱۴۴-پلمپ دفاتر کل و روزنامه برای موسسات غیر تجاری که به ثبت رسیده باشد مانعی ندارد.(فراز ۱۷۴ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹)

بیشتر بخوانید!
مدارک تصمیم اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.