ثبت برند و ثبت علائم تجاری

 ثبت برند یانام ونشان تجاری وسیله ای درتجارت محسوب می شوند که توسط آن ها می توان به تفکیک محصولات،تولیدکنندگان کالاوخدمات،فروشندگان وتجارت مختلف پرداخت.

ثبت برند و علامت تجاری

ثبت برند و ثبت علائم تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

برندیانام ونشان تجاری وسیله ای درتجارت محسوب می شوند که توسط آن ها می توان به تفکیک محصولات،تولیدکنندگان کالاوخدمات،

فروشندگان و تجار مختلف پرداخت و شامل نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و … که برای تفکیک محصول یا تجارتی خاص از سایرینبه کار می رود.

حق استفاده از هر برند و علامت تجاری منحصرا در اختیار کسی است که آن را در اداره مالکیت صنعتی ثبت کرده باشد تخطی از این قانون موجب پیگرد قانونی و کیفری خواهد بود.
اولین بار در مصر باستان حدود چهار هزار سال پیش از علامت تجاری استفاده شده است.

چینی هاحدوددو هزارسال پیش علامت هایی به صورت نیم دایره پشت ظروف حک کرده وازاین طریق ارتباط ظرف باارگان مربوطه رانشان می دادند.

ثبت برند و ثبت علائم تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

درقرن۱۴میلادی پادشاه انگلیس استفاده ازنام ونشان تجاری را برای همه صنعت گران به صورت قانون درآورد.

داشتن علامت تجاری مگردرمواردی که دولت الزام بگذارد،اختیاری است وطبق مقررات قانون ثبت علایم واختراعات ایران به ثبت می رسد.

طول اعتبار ثبت علامت برای هر بار ثبت١٠ سال می باشد.

البته علامت تجارت قابل انتقال می باشد ولی اجازه استفاده از آن به دیگران باید به ثبت برسد.

طبق بند های الف و ب ماده ۳۰ قانونی که اخیرا در زمینه علائم تجاری، صنعتی و خدماتی تصویب شده:

الف)علامت یعنی هرنشان قابل رویتی که بتواند کالاها یاخدمات اشخاص حقیقی یاحقوقی راازهم متمایزسازد.
ب) علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت،

معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

 برای مشاوره رایگان باما تماس بگیرید

ثبت برند و علامت تجاری؟ چه فایده ای دارد

استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود.
در قرار داد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتما باید قید شود.
تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه ی علامت تجاری دارند.
علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها براین اساس آن تکمیل می شود.
علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد.
درصورت مناسب وموفق بودن علامت تجاری وموفقیت آن،تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.
تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده ملزم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود.
برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود.
ثبت علامت تجاری از هر سوء استفاده احتمالی جلوگیری می کند.
با ثبت علامت تجاری، ارزش برند، چند برابر می شود.
پس ازثبت،باقرار گرفتن علامت مخصوص®در بالای نام تجاری،اعتبار بین المللی برای برندبه دست می آید.

علامت تجاری ثبت شده موجب می شود که در بـازاریابی بیـن المـللی و مـذاکرات تجاری، طرف قرارداد ،

تولید کننده دارای علامت تجاری را به عنوان شرکتی دارای سابقه طولانی برنامه های بلند مدت ببینند.

ثبت برند و علامت تجاری؟ چه فایده ای دارد

با ثبت علامت تجاری،از سرقت طرح ها و ایده های دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.
عـلامت تـجاری باحـصول اطمینان ازحقـوق انـحصاری برای شناخت کالا وخدمات وهمچنین با اجازه دادن به دیگران مبنی براستفاده ازآن درصورت پرداخت مبلغ،صاحب علامت رامحافظت می کند.
علامت تجاری قابلیت تمدیدشدن نامحدود توسط پرداخت مبلغی خاص را دارد.
با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود.
عـلامت تـجاری به صاحب خود رسمیت می بخشد.
ثبت علامت تجاری مانع تلاش های رقبای غیرمنصف مثل متقلبان درسوءاستفاده ازعـلائم مشـخص درارائ محصولات وخـدمات نـامرغوب یامـتفاوت می شود.
باثبت علامت تجاری،آگـاهی وامـکان سـرمایه گذاری برای تولیدوفـروش کالاها وخدمات درمنصفانه ترین شرایط ممکن به مردم داده می شود.
با ثبت علامت تجاری گامی در جهت تسهیل تجارت بین المللی برداشته می شود.
علامت تجاری، موقعیت محصولات و خدمات را در میان محصولات و خدمات رقیب مشخص می سازد .
علامت تجاری به مشتری درشناخت محصولی که درست کار نمی کندیاناقص است ومقصرآن کمک می کند.
ثبت علامت تجاری گاهی برای دریافت وام مفید واقع می شود.

 ثبت انواع شرکت کلیک نمایید

چرا ثبت برند ؟

این مجموعه محتوی پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت علامت تجارتی می باشد .

دراین راهنما سعی شده مراحلی راکه ثبت یک علامت تجارتی یاتجدیدیاتغییریااضافه نمودن طبقاتی به طبقات قبلی ثبت شده

ویااحیانااعتراض به تقاضای ثبت علامت یاشکایت ازردانتقال یاتقاضا آن رایااجزه استفاده به دیگری که لازم است طی شود به زبان ساده بیان گردد.

و همچنین اطلاعاتی درخصوص قانون ثبت علایم واختراعات ایران درلابلای گفتار های ذکر شده که دانستن آن برای هرمتقاضی ثبت علامت لازم وضروری می باشد .