ثبت شرکت‌ سهامی عام  به درخواست شرکت

توضیح در مورد ثبت شرکت‌ سهامی عام به درخواست شرکت

فصل چهارم: ثبت شرکت‌های سهامی عام به درخواست شرکت

در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهاداری که در بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس معامله می‌شوند باید نزد سازمان به ثبت برسند. همچنین در صورت ارائۀ درخواست ثبت از طرف شرکت، سازمان نسبت به ثبت آنها اقدام می‌نماید. مراحل انجام امور به شرح زیر است.

مراحل اجرایی
مرحلۀ اول شرکت‌ها باید به‌منظور ثبت سهام خود، مدارک و مستندات زیر را برای سازمان ارسال نمایند.
فرم تکمیل‌شدۀ تقاضای ثبت، حسب مورد یکی از فرم‌های:
شرکت‌های متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس، فرم ت – ۳
شرکت‌های متقاضی ثبت نزد سازمان، فرم ت – ۴
فرم تکمیل‌شدۀ بیانیۀ ثبت، حسب مورد یکی از فرم‌های:
شرکت‌های متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس، فرم ب – ۳
شرکت‌های متقاضی ثبت نزد سازمان، فرم ب – ۴
یک نسخه از آخرین اساسنامۀ ثبت شده مطابق اساسنامۀ نمونه (حسب مورد فرم‌ ث – ۱/ ث – ۳)،
یک نسخه از صورت‌های مالی مربوط به دو دورۀ مالی اخیر به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت،
یک نسخه از گزارش‌های هیئت مدیره برای ارائه در مجامع عادی دو دورۀ مالی اخیر،

مرحلۀ دوم سازمان با بررسی اطلاعات و مستندات ارائه شده، نسبت به ثبت سهام شرکت اقدام می‌نماید.

بیشتر بخوانید!
عرضۀ سهام ناشی از سلب حق‌تقدم و سهام پذیره‌نویسی نشده در افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *