دریافت ورقۀ تعهد سهام

خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و  مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

  • نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت؛
  • سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه؛
  • مبلغ افزایش سرمایه؛
  • شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
  • تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن؛
  • نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود؛
  • هویت و نشانی کامل پذیره نویس (مواد ۱۸۳ الی ۱۸۴ ل.ا. قانون تجارت).
بیشتر بخوانید!
نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی و صلاحیت های آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.