نحوه استفاده از نام شرکت برای شرکت های تجارتی – ثبت شرکت - موسسه حقوقی های ثبت 09129629477

نحوه استفاده از نام شرکت برای شرکت های تجارتی

نحوه استفاده از نام شرکت برای شرکت های تجارتی

نحوه استفاده از نام شرکت برای شرکت های تجارتی

نحوه استفاده از نام شرکت برای شرکت های تجارتی در قوانین تجاری برای استفاده از نام شرکت با توجه  به نوع شخصیت حقوقی مقرراتی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شرکت های سهامی به موجب تبصره 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

در شرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده 95 قانون تجارت بیان شده: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ضمانت اجرای استفاده از اسم شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شریک می باشد. لذا چنانچه از اسم شریک استفاده شود این موضوع به ذهن متبادر می گردد که شریک دارای مسئولیت تضامنی می باشد. در خصوص این که ادارات ثبت، تأییدی نام شرکت با مسئولیت محدود که متضمن اسم یکی از شرکاء است را به  چه نحوی ممیزی می نمایند با ابهام مواجه است که در برخی از مراجع ثبتی این دسته از نام های درخواستی تأیید و در برخی دیگر از مراجع با توجه به ممنوعیت ایجاد شده (نام شرکت متضمن اسم شریک) رد می رگدد که در این خصوص می بایستی نظام واحد در نظر گرفته شود و به نظر می رسد اسم شرکت در شرکت با مسئولیت محدود نباید به نحوی انتخاب شود که موجب اشتباه و موهم بودن ضمانت شرکاء گردد و اشخاص ثالث را دچار تردید و اشتباه نماید.

در شرکت های تضامنی به موجب ماده 117 قانون مذکور، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.

در شرکت های مختلط غیرسهامی و غیرسهامی به موجب مواد 141 و 163 قانون تجارت مقرر شده، در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. این دسته از شرکت‏ها در نظم کنونی فاقد درخواست می باشند.

در شرکت ها نسبی به موجب ماده 184 قانون مذکور در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمامی شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبیل «و شرکاء» و «برادران» ضروری است.

در شرکت های تعاونی نیز نام شرکت با قید کلمه تعاونی می بایستی در نظر گرفته شود. البته مراتب فوق به نحوی در اسناد رسمی و صادره از سوی ادارات ثبت شرکت ها مورد لحاظ قرار می گیرد، معذلک در خصوص سایر اسناد شرکت های تجارتی همچون اوراق عادی و تجاری و رسمی، رصد و نظارت بر موارد مذکور و ضمانت اجرای تکالیف فوق با ایهام مواجه می باشد.

 

 

دسته بندی ها

سوال خود را از ما بپرسید!

ثبت شرکت، ثبت برند و باقی مسائل مربوط به مطالب موجود در سایت پر است از نکات ریز و درشت. کارشناسان خبره ما هر زمانی که با سوالی رو به رو شوید، می توانند سوال شما را جواب دهند. فقط کافیست سوال خود را به راحتی از ما بپرسید و در زمانی کوتاه منتظر جواب باشید.

همین حالا بپرس!
Bootstrap Image Preview