مدارک و مستندات جهت ثبت شرکتهای سهامی عام : 

مدارک و مستندات جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مرحله اول : ( تحصیل اجازه پذیره نویسی ) 

۱-دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی بارعایت ماده ۹لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد. 

۲- دو نسخه اظهارنامه 

۳- دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد  

۴- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت 

۵- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵% از ۲۰% سرمایه تعهد شده) در حساب شرکت در شرف تاسیس  

۶- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. 

۷- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار 

۸- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی  

 

پذیره نویسی عمل حقوقی که موجب آن شخص تعهدمی کندباتامین قسمتی ازسرمایه شرکت حدودمبلغی آورده شده درشرکت سهامی عام شریک شود

اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدر بانکی که تعهدسهام نزدآن صورت میگیرددر معرض دیدعلاقه مندان قرارداده شود .

ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه وورقه تعهد سهام راامضاء ومبلغی راکه نقدا بایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهند کرد. امضاء ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود.

درمرحله بعد از پذیره نویسی شرکت سهامی عام با احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرسی یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند.

مدیران وبازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیروبازرس باعلم به تکالیف ومسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اند . 

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود یکی از دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه و دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود. 

 مدارک و مستندات جهت ثبت شرکتهای سهامی عام 

مرحله دوم : ( ثبت شرکتهای  سهامی عام) 

۱- دونسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد. 

۲- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار  

۳- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره 

۴- در اجرای ماده ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت ( درصورتیکه قسمتی از سرمایه مؤسسین بصورت غیرنقدی باشد . ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است) 

۵- واریز حق الثبت و حقوق دولتی  

۶- در اجرای ماده ۲۵ قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه) 

 مدارک و مستندات جهت ثبت شرکتهای سهامی عام 

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد: 

الف: اظهارنامه ها ، اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین می بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد . صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد. 

ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد. 

ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها به آدرس        http. sherkat.ssaa.irمراجعه گردد. 

د: مدارک احراز هویت: 

۱- اشخاص حقیقی داخلی: 

 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی 

۲- اشخاص حقوقی داخلی: 

 • تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران  
 • معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدارحقوقی جهت حضوردرمجمع عمومی مؤسسین وهمچنین درمواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضوهیأت مدیره انتخاب شده باشد. 
 • ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن . 
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده  

۳- اشخاص حقیقی خارجی: 

 • تصویر برابر با اصل گذرنامه 
 • اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی  

۴- اشخاص حقوقی خارجی: 

 • تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده 
 • اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت  شخص حقوقی   
 • معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده 
 • چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «۲» بند «د» الزامی است. 
 • در متن صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین بایستی عبارت « کلیه اعضای هیأت مدیره بازرسان تعهد و اقرار می نمایند
 • که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی  قسمتی از کانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خودرا اعلام میدارند
 • و در متن صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی عبارت « مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می نماید
بیشتر بخوانید!
قانون اتباع ایرانی برای الزام شماره ملی وکد پستی

 

 

 

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *