ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای تأسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام فعالتهای محدود اقتصادی ،ثبت شرکت با مسئولیت محدود بسیار مناسب است چرا که ثبت شرکت با مسئولیت محدود با وجود حداقل دو نفر شریک به ثبت میرسد و انتخاب بازرس در آن اختیاری است و تشریفات تشکیل مجمع عمومی و هیئت مدیره و انتشار آگهی که در شرکتهای سهامی وجود دارد در این گونه شرکتها گسترده نیست.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند .لازم است که در اسم شرکت ، عبارت(با مسئولیت محدود)قید شود. در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آنها خواهد بود.

علاوه بر این، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد. در غیر این صورت شریکی که اسم او در شرکت قید شده است ،در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

اسم شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده ۹۵ قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت(با مسئولیت محدود) قید شود وگرنه آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در شرکت قیده شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

نحوه تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکا امضا می شود و شرکتنامه نامیده می شود، تشکیل می شود. شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است ، بطوری که عدم تنظیم آن سبب باطل شدن شرکت میشود. در شرکتنامه نسبت مشارکت هرشریک و سهم الشرکه که هرکدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد قید می گردد .تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه قید می شود نیز باید قانونی بوده و شرکا، قصد و رضایت خود را با امضای آن اعلام می کنند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد ،اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث باطل شدن شرکت می شود.

بیشتر بخوانید!
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در هرمزگان

مراحل اولیه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دونفر شریک لازم است و شرکت پس از انجام مراحل تأدیه نام و تکمیل شرکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه(در صورت وجود) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها همراه با سایر مدارک به ثبت میرسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها ،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.

سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱)با توجه به ماده ۹۶ قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و پرداخت شود.

۲)قانون تجارت برای میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل مبلغی تعیین نموده است (۱۰۰۰۰۰۰میلیون ریال).

۳)در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است(ماده ۹۷ قانون تجارت)

نحوه اداره شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده ۱۰۴ قانون تجارت ،برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.بنابراین مدیرات شرکت باید جزء شرکا نباشند و می توانند خارج از شرکت انتخاب شوند و مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند برای مدتی محدود مثل دو یا سه سال یا برای یک مدت نامحدود انتخاب شوند.

مدارک اولیه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱)ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک از شرکاء و افراد حاضر

۲)گواهی عدم سوء پیشینه شرکاء و مدیران حاضر(در صورت داشتن سوء پیشینه فرد امکان ثبت شرکت را ندارد).

۳)اگر شخص خارجی باشد می تواند با پاسپورت و بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت ۱۰۰ %  در ایران .شرکت ثبت کند

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت با محدود:

۱)دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت.

۲)دو نسخه اصل از متن صورتجلسه

۳) کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل

۴)نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

۵)اسامی مدیر یا مدیران شرکت

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *