در عصر کنونی ما در همه ی کشور های جهان عمده فعالیت بخش های مختلف اقتصادی ، تجاری ،صنعتی و خدماتی و غیره در قالب ثبت شرکت در ایران انجام می پذیرد، در کشور ما نیز طی یک قرن اخیر شرکتهای زیادی ثبت و به تأسیس رسیده اند به طوری که در حال حاظر در کشور ما پیش از دو میلیون شرکت نیز به ثبت رسیده است . قانون تجارت ایران، کلیه شرکت مذکور در قانون تجاری را اجباری دانسته و به دستور ماده ۲ قانون ثبت شرکتها ، کلیه شرکتهای ایرانی موجود باید به ثبت برسد و چنانچه شرکتی به ثبت نرسد هر ذی نفعی میتواند ، بطلان عملیات آنرا از دادگاه تقاضا نماید ، لذا ادامه فعالیت و حیات هر بسته به ثبت شرکت می باشد.

علاوه بر این در مورد انواع مالکیت صنعتی اعم از اختراع ،علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی نیز ثبت آن اهمیت ویژه ای دارد برای مثال بطوری که با ثبت مالکیت صنعتی حق استفاده از آن بطور اختصاصی و انحصاری برای برای ثبت کننده شده و مالک آن از حقوق ناشی از ثبت آن برخور دار شده و مانع استفاده سایر اشخاص می شود و بدون ثبت مالکیت صنعتی ،امکان اعمال چنین حقی فراهم نمی باشد.

مقررات و نحوه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

قانون تجارت ،منبع اصلی مقررات مربوط به ثبت شرکتهای تجاری در ایران می باشدو باب سوم آن به شرکتهای تجاری اختصاص دارد ولی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری را شامل نمی شود ،لذا برای آشنایی با حقوق ثبت شرکتها ،باید قوانین دیگر را مورد توجه قرار داد که این قوانین عبارتند از :

 1. قانون راجع به ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰)
 2. نظامنامه اجرایی قانون راجع به ثبت شرکتها(مصوب ۱۳۱۰)
 3. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۴۰)
 4. اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها(مصوب ۱۳۸۶)
 5. نظامنامه راجه به مواد ۱۹۹و ۱۹۷و ۱۹۶ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱)
 6. آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری (مصوب ۱۳۳۷)
 7. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰)
 8. ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری(مصوب ۱۳۷۰)
 9. قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی(مصوب ۱۳۷۶)

ثبت شرکت تجاری

شرکت های تجاری مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت به هفت قسمت تقسیم می شود :

 1. شرکتهای سهامی (عام و خاص)
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط سهامی
 5. شرکت مختلط غیر سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

گام بعدی در ثبت شرکت فراهم نمودن مدارک اولیه است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

 1. ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی هر یک از شرکاء و افراد حاضر
 2. گواهی عدم سوء پیشینه شرکاء و مدیران حاضر(در صورت داشتن سوء پیشینه فرد امکان ثبت شرکت را ندارد).
 3. اگر شخص خارجی باشد می تواند با پاسپورت و بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت ۱۰۰ %  در ایران شرکت ثبت کند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی خاص:

 1. دو نسخه اصل از شرکت نامه
 2. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت.
 3. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 4.  کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل
 5. شرکت سهامی خاص ۳۵% سرمایه نزد بانک به نام شرکت در شرف تاسیس واریز می گردد و ۶۵% در تعهد اعضا باقی می ماند.
 6. در صورتی که اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کارت ملی ودر صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد و همیچنین ارائه اصل ترجمه و وکالتنامه و اختیار نامه سهامدار خارجی
 7. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه  کلیه اعضا(مراکز پلیس+۱۰)
 8. ارائه متن قرارنامه در متن صورتجلسه
 9. ارائه قرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه
 10. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 11. ارائه اصل قیم نامه
 12. پرداخت فیش ۴۰۰۰۰ریال به عنوان هزینه

مدارک لازم جهت قبت شرکت سهامی عام:

 1. دو نسخه اساسنامه
 2. دو نسخه صورتجلسه
 3. دو نسحه صورتجلسه هیات مدیره
 4. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت ۳۵%سرمایه شرکت
 5. واریز حق الثبت و حقوق دولتی
 6. رائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر
بیشتر بخوانید!
برند چیست و چه تاثیری در کسب‌وکار‌ها دارد؟

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت با محدود:

 1. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت
 2. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 3.  کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل
 4. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 5. اسامی مدیر یا مدیران شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای تضامنی:

 1. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت
 2. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 3.  کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل
 4. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 5. اسامی مدیر یا مدیران شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای مختلط سهامی :

 1. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت
 2. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل
 4. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 5. اسامی مدیر یا مدیران شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای نسبی:

 1. دو نسخه اصل از شرکت نامه
 2. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت
 3. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 4.  کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل
 5. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 6. اسامی مدیر یا مدیران شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای تعاونی:

 1. دو نسخه اصل از شرکت نامه
 2. دو نسخه اصل از اساسنامه شرکت
 3. دو نسخه اصل از متن صورتجلسه
 4.  کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل

مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری:

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه موسسات غیر تجاری
 2. تکمیل دو نخه اساسنامه موسسات غیر تجاری
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و هریک از شرکاء(در دفاتر اسناد رسمی)
 4. ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و کپی شناسنامه و کارت ملی
 5. ارائه اصل وکالتنامه
 6. ارائه اصل قیم نامه

 

مراحل ثبت شرکت

 • مرحله اول پیدا کردن شریک
 • مرحله دوم ورود به سامانه ثبت شرکتها و ثبت نام کردن در آن
 • مرحله سوم مشخص کردن نام شرکت
 •  مرحله تعیین کردن موضوع فعالیت شرکتها
 • مرحله پنجم مشخص کردن آدرس شرکت
 • مرحله ششم مشخص کردن سرمایه اولیه شرکت
 • مرحله هفتم معرفی کردن و وارد کردن نام شرکاء
 • مرحله هشتم مشخص کردن وظایف اشخاص (مدیر عامل ، هیئت مدیره و….)
 • مرحله نهم مشخص کردن سهم الشرکه (مدیر عامل ، هیئت مدیره و….)
 • مرحله دهم مشخص کردن ثبت شعبه کردن
 • مرحله یازدهم ارائه اساسنامه
 • مرحله آخر پست کردن مدارک

بعد از تمامی این مراحل شما می توانید وضعیت پرونده خود را از طریق سامانه ثبت شرکتها بوسیله کد رهگیری پیگیری نمایید که در این جا سه حالت پیش می آید:

 • رد پرونده: این حالت در صورت بوجود می آید که پرونده شما دارای ایراداتی هست و شرکت یا برند شما قابلیت ثبت ندارد دراین صورت باید طبق راهنمای کارشناسان اقدام به رفع ایرادات نمایید.
 • ناقص بودن پرونده:در صورتی این حالت پیش می آید که پرونده و مدارک شما دچار نواقصی هست اما قابل بر طرف می باشد.
 • صدور آگهی :اگر با چنین پیغامی مواجه شدید بدین معناست که پرونده و مدارک شما تکمیل بوده و اداره ثبت شرکتها با آن موافقت کرده و برای شما آگهی صدور می کند ، سپس شما می توانید پس از پرداخت هزینه آگهی روزنامه خود را در روزنامه رسمی درج کنید.

 

 

 

 

 

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *