معافیت مالیاتی چیست؟ و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

 

شرایط پرداخت مالیات یکی از درآمد های مهم هر کشوری است و قانون گذاران در کشورهای مختلف برای سهولت و پیشرفت در صنایع و فعالیت‌های متفاوت معافیت‌هایی را در نظر می‌گیرند. کشور ما هم این موضوع صادق است و فانون گذار در چهارده  موضوع معافیت‌های مالیاتی را شرح داده در ادامه با این چهارده  مورد بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

  • معافیت‌های کشاورزی

به موجب ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصله از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها و انواع باغات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. همچنین کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی بعد از شروع فعالیت در حوزه مذکور می‌توانند از این معافیت‌ها بهره‌مند شوند.

  • معافیت‌ مالیاتی حقوقی

در قانون مالیت‌های مستقیم کشور در ماده ۹۲ این‌طور بیان شده است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرستی که سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده است بخشیده می‌شود. لازم به ذکر است که این بخشودگی تا زمان اشتغال افراد در منطقه مذکور می‌باشد.

  • معافیت مالیاتی فعالیت‌های آموزشی، خدماتی و ورزشی

در ماده ۱۳۴ قانون مالیت مسنقیم در کشور این‌طور بیان شده است که درآمد حاصل از تعلیم و تربیت در کلیه مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و همچنین مهد‌های کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها معاف از مالیات هستند.

همچنین در ادامه این ماده بیان شده است که موسسات معلولین ذهنی و حرکتی که دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند و باشگاه‌های وزرشی و موسسات ورزشی که از سازمان تربیت بدنی مجوز دارند از پرداخت مالیات معاف هستند.

  • معافیت‌ مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی

به موجب بند ۳۴ ماده ۱۳۹ قانون مالیات کشور کلیه فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی قرآنی فرهنگی و هنری  که دارای مجوز مربوطه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط  می‌باشند . از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

  • معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی

یکی از معافیت‌های کاربردی در بخش شرکت‌ها معافیت در بخش تعاونی است به این شکل که تمامی صد در صد درآمد صندوق حمایت  از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی،عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، و دانش‌آموزان از مالیات به استناد به ماده ۱۳۳ قانون مالیت‌های مستقیم معاف هستند.

 

 

 

  • معافیت مربوطه به صادرات

در ادامه بحث ‌های مالیاتی به معافیت‌های بخش صادرات می‌رسیم در ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم در کشور تعریف این‌گونه از معافیت را این طور ارائه داده است که ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ می‌گردد.همچنین باید اشاره کرد فهرستی که شامل این معافیت‌ها میگردد در مواردی مانند ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

بیشتر بخوانید!
تمامی وظایف بازرس شرکت‌های سهامی‌ عام و خاص

همچنین درآمد حاصله از صادرات کالاهای مختلف از که به صورت ترانزیت وارد کشور شده یا می‌شوند و بدون هیچ‌گونه تغییر در ماهیت یا با انجام فعالیتی بر روی آن صادر می‌گردنند از مالیات معاف می‌باشند.

 

در تبصره‌ ۳ ماده ۱۰۷ قانون مالیات مستقیم گفته شده است که ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ  ﺣﻖ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺎﺑﻲ  ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ  ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩ  ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺟــﻮﻫﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ  ﻣﺸﻤﻮﻝ  ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

 

  • معافیت مالیاتی محصولات صنایع دستی

یکی از جدابترین قسمت‌های معافیت مالیاتی در کشور اختصاص دادن بندی مربوط به صنایع دستی کشور است. به این منظور که این بخش از صنایع که پتانسیل بسیار بالایی دارد بتواند با پشتوانه این معافیت‌ها پیشرفت خوبی به وجودآید. به همین من‌ظور در ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم کشور کلیه درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط به این بخش از مالیات معاف می‌باشند.

 

  • معافیت فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری

ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎﻱ ذیﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﻌﻘﺪ می‌شود ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ بیمارستان‌ها، هتل‌ها ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذی‌ربط ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬره‌برداری ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ  ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌه ﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 

در ادامه طی یک جدول با مدت زمان معافیت مالیاتی برخش مشاغل و فعالیت‌ها که به آن‌ها معافیت تعلق می‌گیرید نگاهی می‌اندازیم. ضمنا باید به این نکته اشاره کرد که طبق ماده ۱۲۷ فانون مالیات مستقیم در کشور جوایز پرداختی دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی مشمول مالیات نمی‌باشد.

 

معافیت مالیاتی

 

از نکات مهم و پایانی باید اشاره داشت که ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ  ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻳﻜﺠﺎ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﻮﺵ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺳﻪ ﺳﺎﻝ  ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ

در این مقاله سعی بر این داشتیم که نگاهی اجمالی بر معافیت‌های مالیاتی موجود در کشور بی اندازیم. در برخی موارد معافیت‌های مالیاتی سالیانه مشخص شده و نمی‌توان با استناد کامل به مواد و قوانین بر روی آن‌ها حساب ویژه کرد. پس به همین منظور پیشنهاد می‌گردد برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با معافیت‌های مالیاتی بهتر است با مشاوران دفاتر ثبت شرکت و برند تماس فرمایید.

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۳ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۱

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *