تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت سهامی در چیست؟

در هر نوع شرکت تجاری شرایطی حاکم است، که باید بسیار دقیق تر به این موارد نگاه کرد. به همین دلیل برای بسیاری از افراد مهم است که تفاوت‌ های لازم در شرکت ها را درک کنند در این مقاله قصد داریم تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت سهامی را بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 

شرکت سهامی و انواع آن‌ها

با توجه به نام این نوع از شرکت‌ها بسیار واضح است که سبک این شرکت‌ها به سهام مربوط می‌شود از همین رو باید گفت که شرکت سهامی به شرکتی می‌گویند که سهامی آن بین شرکا تقسیم شده و هر یک از صاحبان دارای مبلغی سهام هستند،حوزه فعالیت‌ شرکت سهامی بازرگانی است، هرچند که موضوع فعالیت صرفاً بازرگانی نباشد.

در شرکت‌های سهامی ، تمامی سرمایه شرکت می‌بایستی تبدیل به سهام متساوی القیمه شود، حتی در صورت تجزیه شدن سهام اسمی باید به شکل متساوی این سهام تقسیم شود.

 

انواع شرکت‌های سهامی

در این نوع از شرکت‌ها سهام حداقل بین سه شخص تقسیم می‌شود، شرکت‌های سهامی خود به دو بخش تقسیم می‌شود که به شرح زیر می‌باشد.

  • شرکت سهامی خاص
  • شرکت سهامی عام

 

 

شرکت سهامی عام

در تعریف شرکت سهامی این‌طور بیان شده است که، شرکت سهامی خاص به شرکتی می‌گویندکه موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. در مورد این نوع از شرکت‌ها می‌توان گفت که این نوع شرکت‌ها تقریبا کامل ترین نوع یک شرکت سهامی هستند. در ادامه با چند ویژگی خاص این نوع از شرکت‌ها آشنا خواهیم شد.

 

سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به شرکتی می‌گویند که تمامی سرمایه آن توسط موسسین تامین گردیده، پس همان‌گونه که پیش بینی می‌شود تعداد سهامداران کمتری نسبت به شرکت سهامی عام دارد. همچنین سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون تومان باشد.

 

تعریف شرکت تضامنی

در این سبک از شرکت‌ها مسئله ای که بسیار مهم و کلیدی است اعتبار شرکاء و شخصیت آن‌ها است. در ماده ۱۱۶ قانون تجارت در کشور این‌طور بیان شده که شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان و نامی مخصوص برای شکل گیری فعالیت تجاری بین دو یا چند شخص با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌گردد.

در صورتی که شرکت در مواقعی به مشکل برخورد کند یا کفایت لازم برای پرداخت دیون را نداشته باشد، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمامی دیون و تعهدات کلی شرکت هستند. و هرگونه قراردادی دال بر خلاف این موضوع مابین شرکاء ارزش قانونی نخواهد داشت.

هنگامی که شرکت بدهکار باشد، طلبکار می‌تواند طلب خود را از هریک از شرکا مطالبه کند البته در صورت مطالبه از یکی از شرکاء آن فرد هم بستانکار شده و می‌تواند با مراجعه به دیگر شرکا سهم زیان را متناسب با سرمایه‌ای که در شرکت دارند تقسیم کنند.

 

مهم ترین تفاوت‌های شرکت سهامی با شرکت تضامنی

۱-  بر اساس ماده ۳ و ۱۰۷ قانون تجارت کشور تعداد صاحبین  سهام در شرکت های سهامی عام حداقل  ۵ نفراست. ضمناً این تعداد برای شرکت‌های با سهامی خاص  ۳ نفرمی‌باشد. ولی باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع با توجه به ماده ۱۱۶ قانون تجارت کشور  در شرکت تضامنی حداقل شرکا دو نفر است.

۲- آورده سهامداران در شرکت سهامی به نام  سهم  شناخته می‌شود. ولی آورده شرکای ضامن در شرکت‌های تضامنی با نام سهم الشرکه یا حصه شناخته می‌شود.

۳- طبق ماده اول  قانون تجارت مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهامی است که متعلق به آن ها است. ولی بر اساس ماده ۱۱۶ همین قانون مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی بر اساس تضامن مقرر می‌گردد.این یعنی هر یک از شرکا به تنهایی مسئول تادیه تمام قروض و تعهدات شرکت است.

۴- تشکیل دهندگان شرکت های سهامی در نهایت  سهامدار  یا صاحبان سهام  نامیده می شوند. ولی تشکیل دهندگان شرکت تضامنی  شریک ضامن  نامیده می‌شوند.

۵– در شرکت های سهامی، روابط سهامداران نسبت به یکدیگر بر مبنای مقررات اساسنامه می باشد و مسئولیت آن ها در قبال هم و اشخاص ثالث یکسان است. ولی روابط شرکا در شرکت های تضامنی طبق قرارداد شرکتنامه است و مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث تضامنی است. اما مسئولیت آن ها نسبت به هم در تادیه قروض شرکت در صورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه ، به نسبت سرمایه هر یک از آن ها در شرکت خواهد بود.

۶- با رجوع به مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ قانون تجارت کشور ، در صورت انحلال یک شرکت سهامی ، طلبکاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود بر طلبکاران شخصی سهامداران حق تقدم دارند. ولی این موضوع در شرکت تضامنی با استناد به ماده ۱۲۶ قانون تجارت کشور به این شکل است که طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا، حق تقدم ندارند.

۷-  در ماده ۴۱ لایحه قانون تجارت کشور اینطور بیان شده است که در شرکت های سهامی عام ، نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و این موضوع در مورد شرکت‌های سهامی خاص براساس شرکت در موضوع سهم الشرکه است که چگونگی انتقال سهام را مشخص کرده است. که به طور معمول باید رضایت تمامی شرکاء برای انتقال سهام جلب شود.

۸- طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت کشور سهامدار جدیدی که به شرکت سهامی ورود می‌کند ، مسئولیت او محدود به مبلغ اسمی سهام مورد خریداری است ، مگر در شرایطی که بین مدیران مقرر شده باشد که در مقررات قانونی باشد. ولی باید اشاره کرد که این موضوع در شرکت تضامنی به این‌گونه است که، هر کس به عنوان شریک ضامن وارد شود، مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است .پس باید گفت که این مسئولیت قهری است. یعنی اگر در شرکتنامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود.

۹- بر اساس مواد ۶تا ۸ از تبصره قانون تجارت کشور در شرکت سهامی قسمتی از مبلغ سهام مورد تعهد نقداَ پرداخت می شود و قسمتی دیگر به هنگام مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام ، واریز می گردد. ولی این مطلب در شرکت تضامنی باید بر اساس ماده ۱۱۸ قانون بوده به این‌گونه که  حتماَ تمام سهم الشرکه‌های نقدی پرداخت و سهم الشرکه‌های غیرنقدی به تراضی تقویم و تسلیم شده باشد.

۱۰- طبق ماده ۱۰۷ قانون تجارت کشور در شرکت های سهامی مدیران شرکت فقط از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند. ولی در رابطه با شرکت‌های تضامنی به این‌شکل نیست و در  شرکت تضامنی بر اساس ماده ۱۲۰ قانون تجارت امکان انتخاب مدیر از خارج از شرکت نیز وجود دارد. پس می‌توان این‌گونه بیان کرد که این موضوع از آنجایی مهم است که در شرکت‌های تضامنی کلیه اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل در دست مدیر شرکت است. ولی در شرکت های سهامی اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر جدا می‌باشد،  و مدیرعامل را می توان از غیراعضای هیئت مدیره نیز انتخاب نمود.

این پست چقدر مفید بود؟

بیشتر بخوانید!
آنچه باید در رابطه با مالیات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی بدانیم

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۳ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۵

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *